سامانه نظر سنجی و ارزشیابی کامراد

روز به خير. من ............................... هستم و با شركت بازارنگر، كه يک شركت تحقيقات بازاريابي است، همكاري مي كنم. ما در مورد موضوعات مختلف تحقیق می کنیم آیا شما تمایل دارید با پاسخ دادن به چند سوال در این طرح شرکت کنید؟ (در صورت پاسخ منفی، از او تشکر کرده و مصاحبه را خاتمه دهید). لطفا اطلاع داشته باشید که اطلاعات شما کاملا محرمانه خواهد بود و فقط همراه با سایر پاسخ ها برای این پژوهش استفاده خواهد شد. متشکرم.

لیست ارزیابی های در حال برگزاری

برخی از امکانات نرم افزار

طراحی فرم های نظرسنجی پویا

امکان طراحی بیش از 16 مدل مختلف پرسش، شامل پرسش های تک انتخابی، چند انتخابی، الویت دار، ماتریسی، متن مختصر، متن مشروح، تاریخ و ...

امکان ایجاد روند در کاربرگ نظرسجیی

امکان اعمال قوانین برگزاری نظرسجی بر روی فرم نظرسنجی بصورت پویا نظیر: تعداد انتخاب های مجاز ، امکان ثبت نظر درصورت موافقت با اساسنامه و ...

تعریف گروه های مختلف شرکت کننده

امکان تعریف گروه های مختلف شرکت کننده در نظرسجی و همچنین تعیین اعضای مجاز در هر گروه با قابلیت ورود اطلاعات از سایر نرم افزارهای سازمان برگزارکننده.

تعریف افراز جغرافیایی

امکان تعریف افراز جغرافیایی به تفکیک کشور، استان، شهرستان، مناطق و محلات و همچنین امکان جمع آوری نمونه ها به تفکیک مناطق جغرافیایی تعریف شده.

گزارشات توصیفی متنوع

امکان ساخت گزارشات متنوع برخط شامل: فراوانی پاسخ هر پرسش، میانگین امتیاز هر پرسش، به تفکیک نظرسجی، پرسش ها، گروه های پرسش، مکان های نمونه گیری و یا اطلاعات دموگرافی نظیر رده سنی، تحصیلات و جنسیت.

نظرسنجی میدانی

امکان برگزاری نظرسجی بصورت میدانی با استفاده از گسیل پرسشگران به محل حضور شرکت کنندگان، با استفاده از تبلت و نسخه اندرویدی نرم افزار و ارسال اطلاعات جمع آوری شده به سرور مرکزی همراه با ضبط صدا.

روش های مختلف برگزاری

امکان جمع آوری نظرات به روش های مختلف با استفاده از زیر ساخت های موجود و یا لازم در هر سازمان از جمله اینترانت سازمانی، اینترنت، میدانی، کیوسک و ...

گزارشات GIS

امکان مشاهده مکان ثبت نظر توسط نظرسنجی میدانی و ساخت گزارشات مبتنی بر نقشه، همچنین امکان راستی آزمایی پرسشگران در جمع آوری های میدانی توسط صدای ضبط شده.

احراز با رمز پویا

امکان احراز هویت 2 مرحله ای با استفاده از ارسال رمز پویای یکبار مصرف (مشابه پرداخت های بانکی) و تعیین مهلت انقضای رمز پویا

روش های برگزاری

امکان جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش های متنوع بر روی بسترهای زیر

اینترانت سازمانی

اینترنت

پرسشگری میدانی

کیوسک