سامانه نظر سنجی و ارزشیابی کامراد

لیست ارزیابی های در حال برگزاری

 • کاربرگ های شرکت کامراد
 • (مهلت شرکت در ارزیابی 1395/08/09 الی 1401/08/30)
  فرم نمونه پرسش های نظرسنجی

  کاربر گرامی این یک فرم نظرسنجی نمونه می باشد، که از تمامی انواع سوالات در آن استفاده شده است. (همچنین مقابل هر پرسش نوع آن نیز مشخص گردیده است.)

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 500000000 فرم پر شده: 90
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1396/12/02 الی 1401/12/29)
  فرم نظرسنجی از کارکنان شرکت پتروشیمی پارس

  همکار گرامی: در راستای دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان....

  مشاهده نتایج حجم نمونه: نامحدود فرم پر شده: 1