سامانه نظر سنجی و ارزشیابی کامراد

لیست ارزیابی های در حال برگزاری

  • کاربرگ های شرکت کامراد
  • (مهلت شرکت در ارزیابی 1396/12/02 الی 1403/12/29)
    فرم نظرسنجی از کارکنان شرکت پتروشیمی پارس

    همکار گرامی: در راستای دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان....

    مشاهده نتایج حجم نمونه: نامحدود فرم پر شده: 1