انتظار
فرم نمونه پرسش های نظرسنجی

کاربر گرامی این یک فرم نظرسنجی نمونه می باشد، که از تمامی انواع سوالات در آن استفاده شده است. (همچنین مقابل هر پرسش نوع آن نیز مشخص گردیده است.)

 
 
منطقه:
 
محله:


پیام سیستم

با تشکر از همکاری شما. اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

*
  
  
  
  
  

*

*

*


میزان اهمیت
خیلی زیادزیادمتوسطضعیفخیلی ضعیفنظري ندارم
امکانات و سالن‌های ورزشی در محله (فوتسال، استخر، چمن مصنوعی)
(از ترسیم و ترمیم) انواع خطوط راهنما برای معابر شهر(خطوط عابر پیاده، شطرنجی، خط‌ایست،زیگزاگ، جهت نماها، جداکننده مسیر و ... )
امکان تردد شهروندان با شرایط خاص(معلولین، سالمندان و بچه‌ها) در شهر
وسایل ورزشی در پارک‌های محله
تابلوهای راهنمای مسیر در شهر(اسم خیابان‌ها، کوچه‌ها، اماکن شهری و...)
سالن مطالعه و کتابخانه در محله

*
میزان استفادهمیزان رضایت
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
وسایل عمومی
فضای سبز محله
مسجد محله

*

*

*

*

*
 سال

*
تقویمcaptcha refresh