روز به خير. من ............................... هستم و با شركت بازارنگر، كه يک شركت تحقيقات بازاريابي است، همكاري مي كنم. ما در مورد موضوعات مختلف تحقیق می کنیم آیا شما تمایل دارید با پاسخ دادن به چند سوال در این طرح شرکت کنید؟ (در صورت پاسخ منفی، از او تشکر کرده و مصاحبه را خاتمه دهید). لطفا اطلاع داشته باشید که اطلاعات شما کاملا محرمانه خواهد بود و فقط همراه با سایر پاسخ ها برای این پژوهش استفاده خواهد شد. متشکرم.

لیست ارزیابی های در حال برگزاری